கனக சபாபதி

பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரைக்கசைத்து
மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர்கொன்றை யணிந்தவனே
மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே
அன்னே உன்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே!
To Poppy, the apple of my eye 🙂

5 Responses to கனக சபாபதி

 1. Imagination says:

  Great work Mercy 🙂 I loved the eyes…How many hours did it take to finish this painting?

 2. I did not keep a track of time, Kal… I was doing it slowly around 7 days 🙂

 3. Suman says:

  Marvellous!!
  You are bringing out Ananda Thandavam in front of our eyes thru this intricate art work…

  Special acclaim to Jaggu for this great photograph.

 4. A silent saint has spoken after all… Thank you, Suman 🙂

 5. Sangeetha says:

  Hello Mercy –

  Just found your work through flickr. Romba cool!

  I am in the states and wanting to self learn tanjore art – so your work is inspiring.

  Awesome!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: